Νεοτεχνική Σπανός ΙΚΕ

ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΠΑΝΟΣ ΙΚΕ

Wbsite - www.euroathletic.gr

Θεσ/νίκη, Γαμβέτα 65-54642,(Περιοχή Ιπποκράτειο)


Τηλ. 2310 855-335 , 853-170, 856-170

Fax. 2310 850 176

e-mail : info@neotexniki.com

Εμπόριο Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων , Service , Αναλώσιμα , Γρφίτες.